RouhaniThesis.com

A non-partisan crowd-sourced project to evaluate the originality of the doctoral thesis of Mr. Hassan Rouhani

یک پروژه‌ی جمع سپاری شده‌ی بیطرفانه برای ارزیابی اصالت رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی

 

RouhaniThesis

About the project:


- Who we are?
- Our Mission
- Top 8 Victims
- Background
- Response from GCU
- Global Reactions
- Reception in Iran

درباره‌ی پروژه - ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، عمدتاً با تکیه بر چکیده‌ی پایان‌نامه آقای حسن روحانی، در مورد اصالت این متن مطرح شده بود. ما جمعي از دانشجويان ايراني در سراسر دنيا درصدد برآمديم، صحت و سقم این ادعاها را در مورد کل رساله‌ی مورد نظر بررسی کرده و در صورت درست نبودن این ادعاها، اصالت آن را اعلام كنيم. اما در نهايت، متاسفانه با واقعيت تلخ سرقت علمي در اين پايان نامه مواجه شديم. گزارش تلاش هاي انجام شده در اين پروژه را مي توانيد در اينجا مطالعه كنيد. تلاش ما ادامه دارد و نتايج جديد در اين سايت به روز خواهد شد.


آخرين نتايج/Latest results


Plagiarism of Rouhani from Kamali Download
Plagiarism of Rouhani from Ahmad Hasan Download
Plagiarism of Rouhani from Mallat Download
Plagiarism of Rouhani from Mtupah Download
Plagiarism of Rouhani from Baktiari Download
Plagiarism of Rouhani from Salehi Download
Plagiarism of Rouhani from Ghaffari Download
Plagiarism of Rouhani from Mutahhari Download
Plagiarism of Rouhani from Kalantari Download
Plagiarism of Rouhani from Hallaq Download
Plagiarism of Rouhani from Bannerman Download
Statement - In English Download
Thesis file Download
Plagiarism of Rouhani in Legislation in Islam - paper Download
مدارک تجمیع شده سرقت علمی آقای روحانی دانلود
ىاسخ به يك شبهه‌ی مهم و پر تکرار: مگر دانشگاه معتبر گلاسگو، اصالت رساله‌ی حسن روحانی را تایید نکرده است؟ پس چرا شما آن را زیر سوال می‌برید؟ دانلود
گزارش فصل 5 با 90% مشابهت دانلود
آخرین ویرایش بررسی فصل 4 دانلود
متن بيانيه و گزارش پروژه دانلود
برخي مستندات و فايل هاي پروژه دانلود
فايل پايان نامه دانلود

تماس با ما : Contact us: rouhanithesiscrowdsourced [@] gmail [.] comAs seen in / پوشش خبري داده شده توسط


              


To be discussed at Iran's parliament / ارائه شده براي بررسي در مجلس شوراي اسلامي

با حمايت حقوقي:

دیده بان شفافیت و عدالت

DAAD NGO

انجام شده توسط:

گروهی از دانشجویان در دانشگاه‌های داخل و خارج ایران

A Collaborative effort developed and conducted by a team of Iranian students, at home and abroad